لیوان دو جداره 120 سی سی

لیوان دو جداره 120 سی سی