لیوان دو جداره 220 سی سی

لیوان دو جداره 220 سی سی