لیوان دو جداره 360 سی سی

لیوان دو جداره 360 سی سی